Årsmøte Organisasjonen Landsbyen

Årsmøte Organisasjonen Landsbyen

Dato/tid
mars 21 2018
18:00 - 21:00

Sted
Kjeglekroa

Det er tid for Årsmøte.
Eventuelle saker bes sendt til styret@landsbyen.org så fort som mulig.
Årsberetning, regnskap og budsjett sendes ut nærmere årsmøtet. men sett av dagen allerede nå